tele hosting vnpt

1. Giới thiệu:

Telehosting backup là dịch vụ giá trị gia tăng của dịch vụ VNN Telehosting. Telehosting Backup chính là lựa chọn hàng đầu cho các khách hàng không thể tự đầu tư trang bị hệ thống sao lưu dữ liệu.
Với hệ thống thiết bị sao lưu hiện đại của VDC2, khách hàng có thể yên tâm về dữ liệu sẽ được lưu trữ an toàn, ổn định, tính dự phòng cao, và truy xuất nhanh chóng với chi phí rất thấp.

2. Đặc điểm:

Tiết kiệm chi phí rất nhiều so với việc khách hàng phải tự đầu tư hệ thống riêng.
Dữ liệu được lưu trữ an toàn và truy xuất nhanh chóng thông qua hệ thống sao lưu hiện đại và tiên tiến “Progressive backup”.
Dữ liệu được sao lưu trực tuyến với hiệu năng cao mà không cần đóng hay tạm dừng cơ sở dữ liệu trong quá trình sao lưu, tích hợp với tính năng “Microsoft Volume shadow services”.
Hỗ trợ môi trường sao lưu LAN, SAN.
Hỗ trợ sao lưu các loại cơ sở dữ liệu enterprice thông dụng như SQL server, Oracle, DB2 …
Hỗ trợ tính năng sao lưu nén và mã hoá.

3. Mô hình dịch vụ:

telehosting-backup

BẢNG GIÁ TELE BACKUP

 MÔ TẢ Gói 1 Gói 2 Gói 3 Gói 4
Phí hàng tháng
60,000đ
120,000đ
200,000đ
300,000đ
Phí khởi tạo
Thanh toán tối thiểu 1 năm 1 năm 1 năm 1 năm
Dung lượng 
50 GB
100 GB
150 GB
200 GB