VSAT-PAMA53

I. GIỚI THIỆU DỊCH VỤ VSAT-PAMA

Dịch vụ VSAT-PAMA là dịch vụ thuê kênh riêng trong nước và quốc tế sử dụng các trạm vệ tinh cỡ nhỏ VSAT (Very Small Aperture Terminal) có đường kính ăng-ten từ 1,2m đến 3,0m. Trạm VSAT được lắp đặt ngay tại địa điểm của khách hàng và có thể kết nối 24/7 với các địa điểm khác trong mạng riêng của khách hàng với một mức giá cố định hàng tháng.

Dịch vụ VSAT-PAMA phù hợp với những khách hàng có nhu cầu thiết lập mạng dùng riêng trong nước và quốc tế mà các chi nhánh, trụ sở của khách hàng ở các địa điểm chưa hoặc không thể triển khai được các mạng hữu tuyến (khu công nghiệp, khu kinh tế mới, giàn khoan, biên giới, hải đảo hoặc các vùng núi cao…).

II. ĐẶC ĐIỂM VSAT-PAMA:

  • Phạm vi cung cấp rộng: Có thể vươn tới những vùng xa xôi mà mạng viễn thông mặt đất không thể đáp ứng trong nước và khu vực châu Á
  • Kết nối an toàn: Kênh liên lạc dành riêng có tốc độ từ 64Kbps đến 8Mbps, đảm bảo an toàn thông tin cho các ứng dụng quan trọng
  • Độ tin cậy và chất lượng cao: Đường truyền hoạt động tin cậy, ổn định 24/7 với chất lượng cao

III. ỨNG DỤNG DỊCH VỤ VSAT-PAMA:

.

imgvetinhvsatpama
  • Kênh thuê riêng trong nước và quốc tế (khu vực châu Á)
  • Mạng thông tin chuyên dùng
  • Truyền số liệu, thuê kênh riêng, trung kế cho di động…