banner-vetinh-vinasat60

DỊCH VỤ VỆ TINH VINASAT

I. GIỚI THIỆU CHUNG

Vệ tinh VINASAT-1 và VINASAT-2 là 02 vệ tinh viễn thông đầu tiên của Việt Nam cùng với hệ thống cơ sở hạ tầng mặt đất như Đài điều khiển vệ tinh (TT&C), Đài điều hành khai thác vệ tinh (NOC) và các trạm teleport hoàn chỉnh, hiện đại. Các vệ tinh VINASAT-1 và 2 tại vị trí quỹ đạo 1320 Đông và 131,80 Đông có vùng phủ sóng rộng lớn trong khu vực Châu Á, Châu Úc và Hawaii.

1. TRẠM ĐIỀU KHIỂN

Hệ thống trạm điều khiển được thiết kế có hệ số tin cậy và độ sẵn sàng là hơn 99,9% đảm bảo cho mục tiêu điều khiển vệ tinh VINASAT-1 hoạt động ổn định trên vị trí quỹ đạo 1320 đông và các thông số hoạt động của vệ tinh đúng các chỉ tiêu. Trạm điều khiển chính được đặt ở phía Bắc tại Hà Nội và trạm dự phòng đặt ở phía Nam tại tỉnh Bình Dương. Hai trạm này được thiết kế cho phép dễ dàng mở rộng để điều khiển thêm các vệ tinh khác của Việt Nam sau này.

Trạm điều khiển Quế Dương

Trạm điều khiển Quế Dương là trạm điều khiển chính, gồm các phần: hệ thống thời gian thực, bộ mã hóa lệnh điều khiển, hệ thống chuyển động bay, hệ thống giám sát và điều khiển, hệ thống thông tin, hệ thống đào tạo và mô phỏng vệ tinh chuyển động, hệ thống mô phỏng đo xa vệ tinh, hệ thống thiết bị RF và hệ thống anten.

Tọa độ trạm điều khiển:

–       Kinh độ: 105041’ E
–       Vĩ độ: 21005’ N

Trạm điều khiển Bình Dương

Trạm điều khiển Bình Dương là trạm điều khiển dự phòng nên một số phần sẽ chỉ có ở trạm điền khiển chính mà không có ở trạm dự phòng nhưng nó vẫn đảm bảo độ tin cậy và tính sẵn sàng của toàn bộ hệ thống thông tin vệ tinh, cụ thể gồm các phần: hệ thống thời gian thực, hệ thống chuyển động bay, hệ thống giám sát và điều khiển, hệ thống thông tin, hệ thống mô phỏng đo xa vệ tinh, hệ thống thiết bị RF và hệ thống anten.

Tọa độ trạm dự phòng:

–       Kinh độ: 106037’ E
–       Vĩ độ: 11005’ N

2. TRUNG TÂM NOC

Trung tâm NOC là một phần không thể thiếu trong hệ thống thông tin vệ tinh. Quy mô trạm NOC được thiết kế tối ưu cho dung lượng vệ tinh khai thác và các loại hình dịch vụ cung cấp cho khách hàng cũng như khả năng mỏ rộng khi có thêm các vệ tinh.

Nhiệm vụ chính của NOC

 • Theo dõi và quản lý công suất vùng phủ sóng của vệ tinh
 • Tính toán và theo dõi chất lượng các sóng mang của khách hàng
 • Kiểm tra và giám sát các dịch vụ cung cấp cho khách hàng
 • Triển khai việc đo thử dịch vụ, hỗ trợ khách hàng
 • Phát hiện các loại nhiễu ảnh hưởng đến dịch vụ
 • Cung cấp dịch vụ phát/thu hình, dịch vụ truyền hình quảng bá đến từng hộ gia đình (DTH)
 • Cung cấp các dịch vụ VSAT (DAMA, TDM/TDMA, PAMA)
 • Cung cấp mạng dùng riêng cho khách hàng
 • Và nhiều dịch vụ khác.

II. VINASAT-1

VINASAT-1 là vệ tinh viễn thông đầu tiên của Việt Nam được chính thức cung cấp dịch vụ vào tháng 6/2008 ở vị trí quỹ đạo 1320 đông, vệ tinh được giám sát và điều khiển 24/24 giờ ngày và 7 ngày/tuần bởi 02 Trạm Điều khiển vệ tinh (TT&C), Trạm chính đặt tại xã Cát Quế, Hoài Đức, Hà Nội (Trạm Điều khiển Quế Dương) và Trạm dự phòng đặt tại xã Tân Định, Bến Cát, Bình Dương (Trạm điều khiển Bình Dương).

Screen Shot 2015-10-07 at 2.23.39 PM

Thông số kỹ thuật cơ bản:

Vị trí quỹ đạo: quỹ đạo địa tĩnh 1320E
Tuổi thọ vệ tinh VINASAT-1: 15 năm
Độ ổn định vị trí kinh độ, vĩ độ: +/-0,05 độ
Băng tần C mở rộng (C-Extended):
–  Số bộ phát đáp: 08 bộ (36 MHz/bộ)
–  Đường lên (Uplink):
      + Tần số phát Tx: 6,425 – 6,725 MHz
      + Phân cực: tuyến tính trực giao (phân cực đứng và phân cực ngang)
–  Đường xuống (Downlink):
       + Tần số thu Rx: 3,400 – 3,700 MHz
       + Phân cực: tuyến tính trực giao (phân cực ngang và phân cực đứng)
–  Vùng phủ băng C mở rộng: Việt Nam, Đông Nam Á, Triều Tiên, Ấn Độ, Nhật Bản, Australia và quần đảo Hawaii.
Băng tần Ku:
–  Số bộ phát đáp: 12 bộ (36 MHz/bộ)
–  Đường lên (Uplink):
      + Tần số phát Tx: 13,750 – 14,500 MHz
      + Phân cực: tuyến tính trực giao, phân cực đứng
–  Đường xuống (Downlink):
      + Tần số thu Rx: 10,950 – 12,750 MHz
      + Phân cực: tuyến tính trực giao, phân cực ngang
–  Vùng phủ băng Ku: Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan và một phần Myanmar

 

III. VINASAT-2

VINASAT-2 là vệ tinh viễn thông thứ hai của Việt Nam được chính thức cung cấp dịch vụ vào tháng 7/2012 ở vị trí quỹ đạo 131.80đông, vệ tinh được giám sát và điều khiển

24/24 giờ ngày và 7 ngày/tuần bởi 02 Trạm Điều khiển vệ tinh (TT&C), Trạm chính đặt tại xã Cát Quế, Hoài Đức, Hà Nội (Trạm Điều khiển Quế Dương) và Trạm dự phòng đặt tại xã Tân Định, Bến Cát, Bình Dương (Trạm điều khiển Bình Dương).

VNIASAT 2

Thông số kỹ thuật cơ bản:

Vị trí quỹ đạo: quỹ đạo địa tĩnh 131,80E
Tuổi thọ vệ tinh VINASAT-2: 15 năm
Độ ổn định vị trí kinh độ, vĩ độ: +/-0,05 độ
Băng tần Ku:
–  Số bộ phát đáp: 24 bộ (36 MHz/bộ)
–  Đường lên (Uplink):
       + Tần số phát Tx: 12,750 – 14,500 MHz
       + Phân cực: tuyến tính trực giao, phân cực ngang
–  Đường xuống (Downlink):
       + Tần số thu Rx: 10,700 – 11,700 MHz
       + Phân cực: tuyến tính trực giao, phân cực đứng
–  Vùng phủ băng Ku: Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan và một phần Myanmar

 

IV. DỊCH VỤ VINASAT

Hệ thống thông tin vệ tinh VINASAT-1 và VINASAT-2 cung cấp hai loại hình dịch vụ:

1. Thuê băng tần vệ tinh: Là dịch vụ cho thuê trọn bộ phát đáp trên băng tần vệ tinh hoặc thuê lẻ dung lượng băng tần vệ tinh.

2. Dịch vụ trọn gói: Là các dịch vụ bao gồm cả phân đoạn không gian và phân đoạn mặt đất (phần băng tần và hệ thống kết nối đầu cuối vệ tinh) như sau:

 • Kênh thuê riêng
 • VSAT
 • Thu phát hình
 • Trung kế di động
 • DTH
 • Truyền hình hội nghị
 • Đào tạo từ xa