tele hosting vnpt

1. Giới thiệu:

Telehosting Data cung cấp đường truyền bằng cáp quang kết nối từ server sử dụng dịch vụ Telehosting đặt tại VDC2 đến mạng LAN tại vị trí khách hàng để giúp khách hàng đồng bộ và cập nhập dữ liệu với độ bảo mật cao và truyền dữ liệu tốc độ nhanh.

Dịch vụ này thích hợp với các khách hàng đang và sẽ sử dụng dịch vụ Telehosting, đặc biệt là các doanh nghiệp, các tổ chức thuộc lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán….

2. Đặc điểm:

Khách hàng không được dùng đường truyền này để kết nối Internet với bất cứ hình thức nào, ngoại trừ một số dịch vụ hỗ trợ cho việc đồng bộ và cập nhập dữ liệu như sau:

  • Dịch vụ Mail (SMTP port TCP, POP 3 port 110, IMAP port 143 outbound).
  • Dịch vụ FTP (port 20,21 TCP outbound).
  • Dịch vụ cơ sở dữ liệu (MySQL port 3306, MSSQL port 1433, Oracle port 1521, PostgreSQL port 5432).

3. Mô hình dịch vụ:

telehosting-data

BẢNG GIÁ TELEHOSTING DATA

 MÔ TẢ

TELEHOSTING DATA

Phí hàng tháng
300,000đ
Phí khởi tạo 1.000.000 VNĐ
Thanh toán tối thiểu 1 năm