Giám sát Server vnpt

1. Giới thiệu dịch vụ Giám sát Server (Server Monitoring):

Dịch vụ giám sát và cảnh báo hệ thống là dịch vụ giá trị gia tăng cộng thêm cho các dịch vụ trên nền Datacenter của VNPT.

Dịch vụ này cung cấp cho khách hàng các thông tin chính xác và kịp thời về tình trạng và các thông số cần thiết của hệ thống thiết bị mình đang sử dụng, mỗi khi có lỗi liên quan đến server, thiết bị mạng, trạng thái dịch vụ, khách hàng sẽ nhận được email hoặc tin nhắn SMS thông báo tự động qua địa chỉ email hoặc số điện thoại của khách hàng đã đăng ký với VNPT. Thông qua tin nhắn cảnh báo, khách hàng biết được lỗi thiết bị nhanh nhất và khắc phục, xử lý lỗi thiết bị, dịch vụ của mình một cách nhanh chóng và kịp thời.

2. Đối tượng sử dụng dịch vụ Server Monitoring:

Đối tượng là các khách hàng sử dụng dịch vụ trên nền Datacenter, trong đó tập trung chủ yếu vào các khách hàng VPS và một số khách hàng Telehosting không có IT quản lý hệ thống.

3. Quy trình cung cấp dịch vụ Server Monitoring:

Khách hàng đăng ký dịch vụ giám sát, cảnh báo hệ thống phải cung cấp thông tin chuỗi SNMP, IP, Subnet mask của máy chủ có dịch vụ cần giám sát, cảnh báo và cấu hình firewall (nếu có) cho phép IP server giám sát được phép truy vấn thông tin SNMP trên máy chủ của khách hàng (theo mẫu đính kèm).

Sau khi khách hàng cung cấp thông tin chuỗi SNMP, VNPT sẽ tiến hành cài đặt thông tin đó vào hệ thống giám sát. Sau khi kiểm tra thiết bị đã được cài đặt và truy vấn thông tin cơ bản chính xác, VNPT sẽ phối hợp cùng với khách hàng cài đặt các dịch vụ cần giám sát vào hệ thống giám sát, các ngưỡng giá trị cần cảnh báo, các email hoặc số điện thoại nhận thông tin cảnh báo.

Khi các dịch vụ có sự cố hoặc vi phạm các ngưỡng cấu hình cảnh báo, hệ thống sẽ tự động gửi thông tin cảnh báo tới khách hàng. Tùy theo yêu cầu của khách hàng mà thông tin cảnh báo được gởi tới email, SMS hay cả 2.

Tùy theo yêu cầu mà hàng tuần hoặc hàng tháng, VNPT sẽ gửi các thông tin báo cáo cơ bản của hệ thống đến khách hàng, thông tin báo cáo này bao gồm:

  • Thông tin hiệu suất sử dụng CPU (tính theo %)
  • Thông tin hiệu suất sử dụng RAM (tính theo % )
  • Thông tin Availability (% up/down)
  • Thông tin traffic
  • Thông tin bandwidth
  • Thông tin Errors and Discards